منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی ارشد مدیریت

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های متفاوتی می باشد و از آن جایی که داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد ابتدا می بایست در مجموعه امتحانی مربوطه شرکت نموده و در زمان انتخاب رشته، گرایش مورد نظر خود را انتخاب نمایند، بهتر است پیش از هرچیز از گرایش های این مجموعه آگاهی یابند. در ادامه این گرایش ها به تفکیک هر رشته ذکر شده است.

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت 1403 

نام رشته    گرایش
مدیریت بازرگانی    بازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
مدیریت دولتی    توسعه منابع انسانی
طراحی سازمان های دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت صنعتی    تحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
مدیریت فناوری اطلاعات    کسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب و کار
مدیریت پروژه های فناوری
اطلاعات
مدیریت تکنولوژی    مدیریت تکنولوژی    
انتقال تکنولوژی
استراتژی های توسعه صنعتی
سیاست های تحقیق و توسعه
مدیریت مالی    -
مالی    مهندسی مالی و مدیریت
ریسک
بانکداری
بیمه
حقوق مالی
تأمین مالی و سرمایه گذاری در
نفت وگاز
مدیریت بازرگانی دریایی    -
مدیریت بحران    -
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی    -
سیاست گذاری علم و فناوری    -
مربیگری کسب و کار    -
مدیریت نظارت و بازرسی    -