منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی ارشد صنایع

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع1403

بهتر است متقاضیان قبل از تهیه منابع درسی کنکور مهندسی صنایع، دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1403را به دقت مطالعه کرده و بر اساس کد ضریب ارشد مورد نظر خود اقدام به تهیه کتب و منابع آموزشی نمایند. 

کلیه علاقه مندان به ادامه تحصیل در هر یک از این رشته گرایش ها بدون توجه به عنوان رشته کارشناسی خود می توانند منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را مطالعه کرده و در کنکور کارشناسی ارشد این رشته شرکت نمایند. 

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع 1403 

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)    عمومی و تخصصی
تحقیق در عملیات (1 و 2)-
تئوری احتمال و آمار مهندسی    -
دروس تخصصی    طرح ریزی واحدهای صنعتی    
کنترل کیفیت آماری    
برنامه ریزی و کنترل پروژه    
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها    
اقتصاد مهندسی    
ریاضی عمومی 1 و 2    -
اقتصاد عمومی 1 و 2    -
اصول مدیریت و تئوری سازمان    -