برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری حسابداری دکتری حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 حسابداری

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته حسابداری با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 حسابداری

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
آمار و احتمال(کد1)انصاریپنج شنبه ساعت 8الی1260
آمار و احتمال(کد2)انصارییکشنبه ساعت 8 الی 1260
ریاضی(کد1)انصاریچهارشنبه ساعت 13الی1760
ریاضی(کد2)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 1760
حسابرسیامینیانچهارشنبه ساعت 17الی2140
حسابداری مدیریتامینیانجمعه ساعت 9الی1340
تئوری حسابداریامینیانپنجشنبه ساعت 17 الی 2140
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری
دروس عمومیگروهروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
استعداد تحصیلیAسه شنبه ساعت 19 الی 2250
استعداد تحصیلیBشنبه ساعت 19 الی 22  50
زبان عمومی Aجمعه  ساعت 17 الی 2160
زبان عمومی Bجمعه  ساعت 17 الی 2160
فرمول قبولی دکتری
*آمار و احتمال *ریاضی *حسابداری مدیریت *حسابرسی *تئوری *استعداد تحصیلی *زبان عمومی

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.