برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری حسابداری دکتری حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 حسابداری

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته حسابداری با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 حسابداری

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح
 بیمه دکتری
آمار و احتمال(کد1)انصاریپنج شنبه ساعت 8الی12601/800/0001/530/000
آمار و احتمال(کد2)انصارییکشنبه ساعت 8 الی 12601/800/0001/530/000
ریاضی(کد1)انصاریچهارشنبه ساعت 13الی17601/800/0001/530/000
ریاضی(کد2)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 17601/800/0001/530/000
حسابرسیامینیانچهارشنبه ساعت 17الی21401/400/0001/190/000
حسابداری مدیریتامینیانجمعه ساعت 9الی13401/400/0001/190/000
تئوری حسابداریامینیانپنجشنبه ساعت 17 الی 21401/400/0001/190/000
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری1/000/000500/000
دروس عمومیگروهروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتشهریهقیمت در طرح
 بیمه دکتری
استعداد تحصیلیAسه شنبه ساعت 19 الی 22502/000/0001/400/000
استعداد تحصیلیBشنبه ساعت 19 الی 22  502/000/0001/400/000
زبان عمومی Aجمعه  ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
زبان عمومی Bجمعه  ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
فرمول قبولی دکتریثبت نام پک تخصصیثبت نام پک تخصصی و عمومیطرح بیمه: تمامی کلاس ها + بینهایت آزمون+ همپا+ 2مرحله آزمون جامع+ پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
*آمار و احتمال *ریاضی *حسابداری مدیریت *حسابرسی *تئوری *استعداد تحصیلی *زبان عمومی6/630/0009/430/00013/930/00010/930/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.