معرفی رشته و گرایش

معرفی رشته و گرایش دکتری مکانیک

گرایش های دکتری مهندسی مکانیک

این رشته به بررسی و تحلیل مکانیک اجسام و حرکت ها و انرژی های وارد بر آنها می پردازد و با دانش فیزیک ارتباط تنگاتنگی دارد. این رشته دانشگاهی، در مقطع دکتری دارای گرایش هایی است و به شاخه های جزئی تر و تخصصی تر تقسیم می شود. در صورتی که قصد انتخاب این رشته را در مقطع دکتری دارید اما آشنایی کافی را با گرایش های دکتری مهندسی مکانیک ندارید و یا نمی دانید کدام گرایش برایتان مناسب تر است نوشته حاضر می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

معرفی گرایش های دکتری مهندسی مکانیک

  • گرایش ساخت و تولید
  • گرایش مکانیک جامدات
  • گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات
  • گرایش تبدیل انرژی
  • گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
  • گرایش قوای محرکه
  • گرایش سازه و بدنه

در این بخش درمورد گرایش های دکتری مهندسی مکانیک کمی توضیح میدهیم.

گرایش ساخت و تولید

این گرایش در مقطع دکتری مهندسی مکانیک به بررسی، طراحی و تولید ابزارها و شکل و طرح دادن به انواع فلزات در انواع صنایع و مراکز تولیدی مانند صنایع نظامی، خودروسازی و کشاورزی می پردازد. این گرایش از شاخه های مهم علم مهندسی مکانیک است که با توجه به اهمیت طراحی و تولید انواع قطعات و سیستم های مکانیکی در صنعت و پیشرفت یک کشور، ادامه تحصیل در مقطع دکتری و کسب مهارت و دانش در این گرایش با اهمیت و کاربردی است. در مقطع دکتری مکانیک دروسی مانند آنالیز شکل دادن فلزات، ریاضیات مهندسی و نیز متالورژی در تولید ارائه می شود.

گرایش مکانیک جامدات

این گرایش در مقطع دکتری رفتار و حرکات مواد جامد را بررسی و تحلیل می کند و اثرات نیروهای وارد از بیرون بر آنها را مورد توجه قرار می دهد و بر اساس این تأثیر و تأثر به طراحی و ساخت انواع قطعات می پردازد. این گرایش در مقطع دکتری شامل دروسی مثل تئوری الاستیسیته و مکانیک محیط پیوسته است. این گرایش در انواع صنایع و کارخانه های تولید قطعات کاربرد دارد.

گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات

این گرایش در مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک به تحقیق و بررسی علل حرکت و مدل سازی اصول اساسی دینامیک و بازخورد نظریه های کنترل در زمینه های ماشین ها و رباتیک و طراحی مکانیزم ها می پردازد. این شاخه از مهندسی مکانیک با مدل سازی و آزمون های عملی به سنجش اعتبار مدل های طراحی شده توجه دارد و از گرایش های اصلی و پایه ای در صنایع پزشکی، هوافضا و سیستم های هوشمند است. دانشجویان این گرایش در مقطع دکتری دروس مربوط به آزمایشگاه مانند آزمایشگاه کنترل، آزمایشگاه های مکاترونیک، ارتعاشات و دینامیک ماشین را نیز می گذرانند.

گرایش تبدیل انرژی

این گرایش در مقطع دکتری مهندسی مکانیک به بررسی و تحلیل در موضوعات تبدیل انرژی، انتقال حرارت، گرما و سیالات می پردازد. این گرایش در علوم هوافضا، علوم دریایی، خودروسازی و تهویه و علوم محیط زیست کاربرد دارد و از گرایش های کاربردی برای مکانیک سیالات و ترمودینامیک پیشرفته است.

گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

این گرایش به طراحی و تولید خودروها و ماشین های راحت تر و ایمن تر با قدرت بیشتر جهت رسیدن به سطح مطلوب در زمینه های ترمز، فرمان و تطبیق می پردازد. با توجه به اهمیت و ضرورت صنعت خودرو و استفاده از آن، گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو استفاده کاربردی بسیار و اساسی در زندگی بشر دارد و با توجه به مقطع دکتری، سطح دانش گسترده برای آن لازم و ضروری است.

گرایش قوای محرکه

این گرایش در دکتری مهندسی مکانیک ارتباط نزدیکی با طراحی سیستم های دینامیکی خودرو دارد و دانشجویان این گرایش دانش مربوط به علوم خودروسازی را فرا می گیرند و در زمینه های سیالات و حرارت و موتور خودرو و طراحی های علمی و کاربردی مثل بدنه و شاسی فعالیت می کنند. دروس این گرایش شامل عناوینی همچون دینامیک پیشرفته، ارتعاشات سیستم های ممتد، مکانیک سیالات پیشرفته و انتقال حرارت جابجایی است.

گرایش سازه و بدنه

این گرایش در صنعت خودرو سازی از اهمیت اساسی و کاربردی برخوردار است و در مقطع دکتری به صورت کاملاً تخصصی به آن پرداخته می شود. گرایش سازه و بدنه به طراحی و تولید بدنه های محکم تر و مهندسی شده تر با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با دوام تر توجه دارد.