برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 روانشناسی

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته روانشناسی با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 روانشناسی

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تست
آمار و روش تحقیق(کد1)استاد انصاریشنبه ساعت 17 الی 216020
آمار و روش تحقیق(کد2)استاد انصاریسه‌شنبه ساعت 8 الی 126020
روانشناسی شخصیتدکتر کاظمییکشنبه ساعت 19 الی 225010
روانشناسی رشد(کد1)دکتر خدامرادیجمعه ساعت 13 الی 165010
روانشناسی رشد(کد2)دکتر کاظمییکشنبه ساعت 16الی 195010
نوروسایکولوژی(کد1)دکتر خدامرادیدوشنبه ساعت 17 الی 205010
نوروسایکولوژی(کد2)دکتر موسویچهارشنبه ساعت 17 الی 205010
آسیب شناسی روانی(کد1)دکتر خدامرادییکشنبه ساعت 17 الی 2050 10
آسیب شناسی روانی(کد2)دکتر صادقیدوشنبه ساعت 19 الی 225010
یادگیریدکتر مقبلچهارشنبه ساعت 17 الی 204010
انگیزشدکتر مقبلپنجشنبه ساعت 8 الی 124010
روانشناسی تربیتیدکتر مقبلپنجشنبه ساعت 13 الی 164010
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری
دروس عمومیگروهروز و ساعت برگزاریتعداد ساعت
استعداد تحصیلیAسه شنبه  ساعت 19 الی 2250
استعداد تحصیلیBشنبه ساعت 19 الی 2250
زبان عمومی Aجمعه  ساعت 17 الی 2160
زبان عمومی Bجمعه ساعت 17 الی 2160
نام گرایشلیست کلاس ها
روانشناسی آمار و روش تحقیق- شخصیت- رشد- نوروسایکولوژی- آسیب- استعداد- زبان
تربیتیآمار و روش تحقیق- یادگیری و انگیزش- روانشناسی تربیتی- آسیب-استعداد- زبان

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.(کد1)