برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری روانشناسی دکتری روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 روانشناسی

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته روانشناسی با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 روانشناسی

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح
 بیمه دکتری
آمار و روش تحقیق(کد1)استاد انصاریشنبه ساعت 17 الی 2160201/800/0001/530/000
آمار و روش تحقیق(کد2)استاد انصاریسه‌شنبه ساعت 8 الی 1260201/800/0001/530/000
روانشناسی شخصیتدکتر کاظمییکشنبه ساعت 19 الی 2250101/600/0001/360/000
روانشناسی رشد(کد1)دکتر خدامرادیجمعه ساعت 13 الی 1650101/600/0001/360/000
روانشناسی رشد(کد2)دکتر کاظمییکشنبه ساعت 16الی 1950101/600/0001/360/000
نوروسایکولوژی(کد1)دکتر خدامرادیدوشنبه ساعت 17 الی 2050101/600/0001/360/000
نوروسایکولوژی(کد2)دکتر موسویچهارشنبه ساعت 17 الی 2050101/600/0001/360/000
آسیب شناسی روانی(کد1)دکتر خدامرادییکشنبه ساعت 17 الی 2050 101/600/0001/360/000
آسیب شناسی روانی(کد2)دکتر صادقیدوشنبه ساعت 19 الی 2250101/600/0001/360/000
یادگیریدکتر مقبلچهارشنبه ساعت 17 الی 2040101/600/0001/360/000
انگیزشدکتر مقبلپنجشنبه ساعت 8 الی 1240101/600/0001/360/000
روانشناسی تربیتیدکتر مقبلپنجشنبه ساعت 13 الی 1640101/400/0001/190/000
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری1/000/000500/000
دروس عمومیگروهروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتشهریهقیمت در طرح
 بیمه دکتری
استعداد تحصیلیAسه شنبه  ساعت 19 الی 22502/000/0001/400/000
استعداد تحصیلیBشنبه ساعت 19 الی 22502/000/0001/400/000
زبان عمومی Aجمعه  ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
زبان عمومی Bجمعه ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
نام گرایشلیست کلاس هاپک کلاس تخصصیپک عمومی تخصصیطرح بیمه: پک کلاس+ بینهایت آزمون+ همپا+ 2مرحله آزمون جامع+ پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
روانشناسی آمار و روش تحقیق- شخصیت- رشد- نوروسایکولوژی- آسیب- استعداد- زبان6/970/0009/770/00014/270/00011/270/000
تربیتیآمار و روش تحقیق- یادگیری و انگیزش- روانشناسی تربیتی- آسیب-استعداد- زبان5/440/0008/240/00012/740/0009/740/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.(کد1)