برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مهندسی صنایع

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری مهندسی صنایع دکتری صنایع

کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع پارسهبرنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مهندسی صنایع با برترین اساتید ایران در پارسه

کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع پارسهبرنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع   برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع پارسه

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتاریخ شروع کلاس هاتعداد ساعتنکته و تست
آمار و احتمال مهندسی
استاد قنبرپوردوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17 الی 212 شهریور10020
تحقیق در عملیات
گروه اساتیدجمعه ساعت 12:30   الی 16:30شهریور10020
طراحی سیستم های صنعتی
دکتر  گل محمدیپنج شنبه  ساعت 17 الی 21پائیز4010
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
 بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس
رهبان :  منتورینگ، مشاوره و برنامه ریزی فردی و تخصصی با مشاور متخصص + دفتر برنامه ریزی + کارگاه تمرکز  FS
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتاریخ شروع کلاس ها
تعداد ساعت
استعداد تحصیلی
Aاستاد انصاریسه شنبه ساعت 19 الی 229 مرداد50
زبان عمومی دکتری
Aدکتر فریدجمعه  ساعت 17 الی 2112 مرداد60
فرمول قبولی دکتری 
*آمار و احتمال مهندسی     *تحقیق در عملیات
*طراحی سیستم   *استعداد تحصیلی    *زبان عمومی
کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع پارسه

کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه و ثبت نام، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.

کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1404 مهندسی صنایع پارسه

کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع
کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع
کلاس کنکور دکتری مهندسی صنایع -مهندسی صنایع-دکتری صنایع-دکتری مهندس صنایع-کلاس کنکور دکتری صنایع-مهندسی صنایع-مهندس صنایع-مصاحبه دکتری صنایع-کلاس کنکور صنایع

لطفا نام را وارد نمایید.
شماره موبایل ۱۱ رقمی را وارد کنید .
لطفا دسته بندی را وارد نمایید.
لطفا دسته بندی را وارد نمایید.
لطفا متن را وارد نمایید.