برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری شیمی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری شیمی دکتری مهندسی شیمی

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 مهندسی شیمی

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مهندسی شیمی با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 مهندسی شیمی

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح
 بیمه دکتری
پدیده های انتقالصفری فرد - بوالحسنی چهارشنبه ساعت 17الی 21 و جمعه 8 الی 1290243/200/0002/560/000
ترمودینامیک 1و2صفری فردپنجشنبه ساعت 17 الی 2170121/800/0001/440/000
سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیاییبوالحسنیسه شنبه ساعت 18 الی 2140121/200/000960/000
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
سامانه بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور1/000/000500/000
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتشهریهقیمت در طرح
 بیمه دکتری
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Aانصاریشنبه ساعت 18 الی 22502/000/0001/400/000
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Bانصاریشنبه ساعت 18 الی 22502/000/0001/400/000
زبان عمومی Aفریدجمعه  ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
زبان عمومی Bفریدجمعه  ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
فرمول قبولی دکتری پک تخصصیپک تخصصی و پک عمومیطرح بیمه : کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
*پدیده های انتقال     *ترمودینامیک
*راکتور   *استعداد تحصیلی    *زبان عمومی
5/580/0007/760/00012/260/0009/260/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.