منابع مطالعاتی

منابع مطالعاتی ارشد بیوالکتریک

منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 1402

رشته مهندسی پزشکی  (بیوالکتریک) دارای درس های مشخصی می باشد که در کنکور نیز از همین درس ها سوالات مطرح می‌ شوند و میزان تاثیر هر درس در نتیجه را ضریب آن مشخص می‌ کند . پس با آگاهی از درس‌ های اصلی و ضریب آن ها برنامه‌ ریزی بهتری برای آزمون خواهید داشت و می توانید در صورت کمبود وقت ، بیشترین تمرکز خود را به مطالعه درس هایی با ضریب بیشتر اختصاص دهید تا نتیجه مطلوب تری حاصل شود .

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)1403 

عناوین دروس امتحانیضرایب
ریاضیات مهندسی    6
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی    6
سیگنال ها و سیستم ها    6
کنترل سیستم های خطی    6
مدارهای الکتریکی و الکترونیک    6
فیزیولوژی و آناتومی    2
زبان عمومی    2

 

مطالب مرتبط بیوالکتریک ارشد