ظرفیت قبولی

ظرفیت قبولی ارشد بیومکانیک

ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی بیومکانیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 4)

گرایش بیومکانیکروزانهشبانه (نوبت دوم)
دانشگاه تهران114
صنعتی شریف--
خواجه نصیر الدین طوسی55
امیرکبیر14-
تربیت مدرس5-
علم و صنعت24-
صنعتی اصفهان--
شیراز--
تبریز54
فردوسی مشهد--
صنعتی نوشیروانی بابل--
سهند تبریز209

 

مطالب مرتبط بیومکانیک ارشد