برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک ارشد بیومکانیک

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 مهندسی مکانیک و مهندسی پزشکی بیومکانیک

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته مهندسی مکانیک با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 مهندسی مکانیک

نام باکسنام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
زبانزبان عمومیدکتر فریدپنج شنبه ساعت 17 الی 2140202/300/0001/380/000
زبان تخصصیدکتر فریدپنج شنبه ساعت 17 الی 2130ندارد1/000/000600/000
باکس ریاضیاتریاضی مهندسی(کد1)دکتر شادلوجمعه ساعت 8 الی 1280202/000/0001/300/000
ریاضی مهندسی (کد2)دکتر شادلوشنبه ساعت 17 الی 2180202/000/0001/300/000
معادلات دیفرانسیل(کد1)دکتر شادلوجمعه ساعت 12 الی 1440161/200/000780/000
معادلات دیفرانسیل(کد2)دکتر شادلوپنجشنبه  ساعت 14 الی 1640161/200/000780/000
معادلات دیفرانسیل(کد3)استاد آقاسییکشنبه ساعت 18 الی 2240161/200/000780/000
ریاضی عمومی 1و2استاد آقاسیشنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 2288242/200/0001/430/000
باکس سیالاتانتقال حرارت پروفسور کوثریسه‌شنبه ساعت 17 الی 2060121/700/0001/105/000
ترمودینامیکپروفسور کوثریچهارشنبه ساعت 17 الی 2060121/700/0001/105/000
مکانیک سیالات(کد1)استاد رادجمعه ساعت 17 الی 2170121/700/0001/105/000
مکانیک سیالات(کد2)استاد رادپنجشنبه ساعت 17 الی 2170121/700/0001/105/000
باکس جامداتطراحی اجزادکتر شریعت پناهیپنج شنبه ساعت 8 الی 1250121/500/000975/000
مقاومت مصالحدکتر صباغیانپنج شنبه ساعت 17 الی 2165121/600/0001/040/000
استاتیکدکتر صباغیانپنج شنبه ساعت 14 الی 1630121/000/000650/000
باکس
دینامیک  ارتعاشات
دینامیک ماشیندکتر حامدیجمعه ساعت 14 الی 1740121/550/0001/010/000
کنترلدکتر حامدیجمعه ساعت 17 الی 2040121/550/0001/010/000
ارتعاشاتاستاد قانبیلییکشنبه ساعت 17 الی 2036121/000/000650/000
دینامیکاستاد قانبیلیسه‌شنبه ساعت 17 الی 2036121/000/000650/000
پزشکیفیزیولوژی و آناتومیاستاد رضاییپنج شنبه ساعت 17 الی 2160121/800/0001/170/000
 سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
 بینهایت آزمون :  آزمون های مبحثی + آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی1/000/000500/000
 دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
 2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور1/000/000500/000
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد پک کامل کلاس طرح بیمه : پک کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تست
دارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
طراحی کاربردیباکس ریاضیات – باکس جامدات – باکس سیالات یا باکس دینامیک ارتعاشات9/490/00013/990/00010/990/000
تبدیل انرژی باکس ریاضیات – باکس جامدات – باکس سیالات 9/490/00013/990/00010/990/000
بیو مکانیکباکس ریاضیات – باکس جامدات – 2 درس از باکس سیالات یا باکس زبان8/385/00012/875/0009/875/000
ساخت و تولیدباکس ریاضیات – باکس جامدات – حداقل 3 درس از 5 درس باکس ساخت و تولید6/175/00010/675/0007/675/000
مکاترونیکباکس ریاضیات – باکس جامدات – باکس دینامیک ارتعاشات9/490/00013/990/00010/990/000
هوافضا (مکانیک)باکس ریاضیات – باکس جامدات – باکس سیالات9/490/00013/990/00010/990/000
هوافضا ریاضی مهندسی – معادلات – مکانیک سیالات – ترمودینامیک – استاتیک مقاومت - کنترل6/990/00011/490/0008/490/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.