برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی ارشد روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته روانشناسی

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته روانشناسی با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته روانشناسی

نام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تست
زبان تخصصیدکتر فریدچهارشنبه ساعت 17 الی 214020
آمار و روش تحقیق (کد1)استاد انصاریشنبه ساعت 17 الی 216020
آمار و روش تحقیق(کد2)استاد انصاریسه‌شنبه ساعت 8 الی 126020
روانشناسی مرضی و 
کودکان استثنایی(کد1)
دکتر خدامرادییکشنبه ساعت 17 الی 205010
روانشناسی مرضی و 
کودکان استثنایی(کد2)
دکتر صادقیدوشنبه ساعت 19 الی 225010
روانشناسی رشد(کد1)دکتر خدامرادیجمعه ساعت 13 الی 165010
روانشناسی رشد(کد2)دکتر کاظمییکشنبه ساعت 16 الی 195010
روانشناسی بالینیدکتر خدامرادیجمعه ساعت 9 الی 125010
روانشناسی عمومیدکتر مقبلیکشنبه ساعت 19 الی 22 3010
فیزیولوژیک و انگیزشدکتر خدامرادیسه‌شنبه ساعت 17 الی 205010
علم النفسدکتر خدامرادیدوشنبه ساعت 14 الی 163010
روانشناسی تربیتیدکتر مقبلپنجشنبه ساعت 13 الی 163010
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد 
روانشناسی عمومیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس 
روانشناسی بالینیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – بالینی – فیزیولوژیک – علم النفس
روانشناسی شخصیتزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس
روانسنجی زبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – روانسنجی – آزمون شناختی
کودکان استثناییزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – روانسنجی – روانشناسی تربیتی – آموزش و پرورش
روانشناسی تربیتیزبان – آمار و روش تحقیق – رشد – عمومی – روانشناسی تربیتی
روانشناسی اجتماعیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس
روانشناسی اسلامیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – بالینی – فیزیولوژیک – علم النفس

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.