برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد روانشناسی ارشد روانشناسی

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته روانشناسی

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته روانشناسی با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته روانشناسی

نام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
زبان تخصصیدکتر فریدچهارشنبه ساعت 17 الی 2140201/400/0001/190/000
آمار و روش تحقیق (کد1)استاد انصاریشنبه ساعت 17 الی 2160201/800/0001/530/000
آمار و روش تحقیق(کد2)استاد انصاریسه‌شنبه ساعت 8 الی 1260201/800/0001/530/000
روانشناسی مرضی و 
کودکان استثنایی(کد1)
دکتر خدامرادییکشنبه ساعت 17 الی 2050101/600/0001/360/000
روانشناسی مرضی و 
کودکان استثنایی(کد2)
دکتر صادقیدوشنبه ساعت 19 الی 2250101/600/0001/360/000
روانشناسی رشد(کد1)دکتر خدامرادیجمعه ساعت 13 الی 1650101/600/0001/360/000
روانشناسی رشد(کد2)دکتر کاظمییکشنبه ساعت 16 الی 1950101/600/0001/360/000
روانشناسی بالینیدکتر خدامرادیجمعه ساعت 9 الی 1250101/600/0001/360/000
روانشناسی عمومیدکتر مقبلیکشنبه ساعت 19 الی 22 30101/600/0001/360/000
فیزیولوژیک و انگیزشدکتر خدامرادیسه‌شنبه ساعت 17 الی 2050101/600/0001/360/000
علم النفسدکتر خدامرادیدوشنبه ساعت 14 الی 1630101/400/0001/190/000
روانشناسی تربیتیدکتر مقبلپنجشنبه ساعت 13 الی 1630101/400/0001/120/000
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری1/000/000500/000
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد پک کامل درسطرح بیمه: کلیه کلاس ها+ بینهایت آزمون+ همپا+ 2 مرحله آزمون جامع+ پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
روانشناسی عمومیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس 9/350/00013/850/00010/850/000
روانشناسی بالینیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – بالینی – فیزیولوژیک – علم النفس9/350/00013/850/00010/850/000
روانشناسی شخصیتزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس9/350/00013/850/00010/850/000
روانسنجی زبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – روانسنجی – آزمون شناختی6/800/00011/300/0008/300/000
کودکان استثناییزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – روانسنجی – روانشناسی تربیتی – آموزش و پرورش7/920/00012/420/0009/420/000
روانشناسی تربیتیزبان – آمار و روش تحقیق – رشد – عمومی – روانشناسی تربیتی6/560/00011/060/0008/060/000
روانشناسی اجتماعیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – عمومی – فیزیولوژیک – علم النفس9/350/00013/850/00010/850/000
روانشناسی اسلامیزبان – آمار و روش تحقیق – مرضی – رشد – بالینی – فیزیولوژیک – علم النفس9/350/00013/850/00010/850/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.