برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری عمران

برنامه کلاس های آمادگی کنکور دکتری عمران دکتری عمران

برنامه کلاس های آمادگی آزمون دکتری 1403 عمران

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته عمران با برترین اساتید ایران در پارسه 

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون دکتری 1403 عمران

دروس تخصصینام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتنکته و تستقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح
 بیمه دکتری
تحلیل سازه دکتر صباغیانچهارشنبه ساعت 17 الی 2180121/600/0001/200/000
مقاومت مصالح دکتر صباغیانپنج شنبه ساعت 17 الی 2180121/600/0001/200/000
دینامیک سازهدکتر فرزامپنج شنبه ساعت 8 الی 1370202/500/0001/875/000
الاستیسیتهدکتر صدیقیانسه شنبه ساعت 18 الی 2260122/000/0001/500/000
دینامیک خاکدکتر سعیدیدوشنبه ساعت 18 الی 2155122/000/0001/500/000
پی پیشرفتهدکتر سعیدییکشنبه ساعت 18 الی 2140122/000/0001/500/000
کنترل پروژهدکتر سبزه پرورجمعه ساعت 17 الی 2030101/600/0001/200/000
روش های ساختدکتر  دشتیجمعه ساعت 9 الی 12 30101/600/0001/200/000
برنامه ریزی حمل و نقلاستاد عظیمدوشنبه ساعت 17 الی 2130102/000/0001/500/000
ترافیک پیشرفتهاستاد عظیمجمعه ساعت 14 الی 1730102/000/0001/500/000
روسازی پیشرفتهاستاد عظیمجمعه ساعت 18 الی 2130102/000/0001/500/000
سامانه 24 ساعته همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
سامانه  بینهایت آزمون : آزمون های فصل به فصل و مبحث به مبحث هر درس1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع شبیه ساز با بالاترین جمعیت آماری در سراسر کشور1/000/000500/000
دروس عمومیگروهنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتشهریهقیمت در طرح
 بیمه دکتری
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Aانصاریشنبه ساعت 18 الی 22502/000/0001/400/000
استعداد تحصیلی
کد ویژه فنی مهندسی
Bانصاریشنبه ساعت 19 الی 22502/000/0001/400/000
زبان عمومی Aفریدجمعه  ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
زبان عمومی Bفریدجمعه ساعت 17 الی 21602/000/0001/400/000
نام گرایشفرمول قبولی دکتری پک تخصصیپک تخصصی و پک عمومیطرح بیمه : کلاس + بینهایت آزمون + همپا + 2 آزمون جامع + پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
سازهتحلیل و مقاومت – دینامیک سازه - الاستیسیته – استعداد - زبان5/775/0008/575/00013/075/00010/075/000
زلزله تحلیل و مقاومت – دینامیک سازه – دینامیک خاک  – استعداد - زبان5/775/0008/575/00013/075/00010/075/000
ژئو تکنیکتحلیل و مقاومت – دینامیک خاک – پی پیشرفته - استعداد - زبان5/775/0008/575/00013/075/00010/075/000
مدیریت ساختتحلیل و مقاومت – کنترل پروژه – روش های ساخت – استعداد – زبان4/800/0007/600/00012/100/0009/100/000
راه و ترابری و حمل و نقلتحلیل و مقاومت – ترافیک پیشرفته – روسازی پیشرفته – استعداد - زبان5/775/0008/575/00013/075/00010/075/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.