معرفی رشته و گرایش

معرفی رشته و گرایش ارشد حسابداری

گرایش‌های رشته حسابداری در ارشد:

 1 . حسابداری عمومی

 2 . حسابداری مالی

3 . حسابداری مدیریت

4.حسابداری صنعتی

5. حسابداری دولتی

6. حسابداری مالیاتی

7. حسابداری بانکی

8. حسابداری منابع انسانی

9. حسابرسی

در این بخش به بررسی گرایش های رشته حسابداری در مقطع ارشد می پردازیم:

گرایش حسابرسی

گرایش حسابرسی به تهیه گزارشات مالی هفتگی، ماهانه و سالانه صورت های مالی می پردازد  و بیشتر مورد استفاده در واحدهای تجاری و شرکت ها قرار می گیرد.

گرایش حسابداری مدیریت

گرایش حسابداری مدیریت به بخش مدیریت کسب و کارها کمک می کند تا امور مالی سازمان‌ ها را کنترل  کند. فارغ التحصیلان حسابداری مدیریت، برای بهبود عملکرد مشاغل مختلف راهکارهایی ارائه می‌ دهند.

گزارش هایی که از طرف حسابداران مدیریتی تهیه می شوند، برای اخذ تصمیمات مهم تجاری استفاده می شوند.

گرایش حسابداری

در حالت کلی هدف گرایش حسابداری ارائه خدمات مالی و تهیه گزارش های مالی جهت ارائه به واحدهای اقتصادی است.

گرایش حسابداری مهم ترین گرایش کارشناسی ارشد حسابداری شناخته می شود  که از طریق ارائه اطلاعات مالی به اشخاص مختلف مانند ذی نفعان، وظیفه اصلی خود را انجام می دهند.