برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی کنکور ارشد حسابداری ارشد حسابداری

برنامه کلاس های آمادگی آزمون ارشد 1403 رشته حسابداری

برنامه درسی کلاس های آمادگی کنکور ارشد رشته حسابداری با برترین اساتید ایران با 27  سال سابقه و بیشترین تعداد قبولی و رتبه های برتر در ایران

برنامه کلاس های online آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 1403 رشته حسابداری

نام درسنام استادروز و ساعت برگزاریتعداد ساعتقیمت آزاد (تومان)قیمت در طرح بیمه ارشد
زبان عمومی دکتر فریدپنج شنبه ساعت 17الی21401/400/0001/190/000
زبان تخصصیدکتر فریدپنج شنبه ساعت 17الی21301/000/000600/000
آمار و احتمال(کد1)انصاریپنج شنبه ساعت 8الی12601/800/0001/530/000
آمار و احتمال(کد2)انصارییکشنبه ساعت 8 الی 12601/800/0001/530/000
ریاضی(کد1)انصاریچهارشنبه ساعت 13الی17601/800/0001/530/000
ریاضی(کد2)انصاریچهارشنبه ساعت 13 الی 17601/800/0001/530/000
حسابرسیدکتر امینیانچهارشنبه ساعت 17الی21401/400/0001/190/000
جسابداری صنعتیدکتر امینیانپنجشنبه ساعت 13 الی 17401/400/0001/190/000
حسابداری مالیدکتر امینیانجمعه ساعت 13 الی 17 601/800/0001/530/000
همپا : هدایت تحصیلی + مشاوره تخصصی و فردی + پشتیبانی + آنالیز پیشرفت1/000/000500/000
بینهایت آزمون: آزمون های مبحثی+ آنالیز پیشرفت و کیفیت مطالعاتی1/000/000500/000
دوره کامل کلاس های نکته و تست ، جمع بندی و تسلط3/000/0003/000/000
2 مرحله آزمون جامع کشوری با بالاترین جمعیت آماری1/000/000500/000
نام گرایشفرمول قبولی کارشناسی ارشد ثبت نام 6کلاسطرح بیمه: 6کلاس+ بینهایت آزمون+همپا+ 2مرحله آزمون جامع+ پک کلاس های نکته و تستدارندگان تخفیف ویژه و  پارسه کارت
حسابداریزبان – آمار و احتمال – ریاضی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – حسابداری مالی 8/160/00012/760/0009/760/000
حسابرسیزبان – آمار و احتمال – ریاضی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – حسابداری مالی8/160/00012/760/0009/760/000
حسابداری مدیریتزبان – آمار و احتمال – ریاضی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – حسابداری مالی8/160/00012/760/0009/760/000

بیمه قبولی

جهت دریافت مشاوره فردی و برنامه ریزی سالانه رایگان و همچنین اطلاع از شرایط طرح بیمه قبولی پارسه، (نام رشته) خود را به 02184388 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید.